La cineantropometria és la ciència que estudia la interrelació entre l’estructura i la funció humana (Ross, 1978).

nΚίυησίς= Kinésis= Moviment

nΑυθρωπσς= Antropos= Home

nΜετρου= Métron= Mesura

Aquesta ciència ha estat àmpliament desenvolupada pel col·lectiu mèdic relacionat amb l’esport però és la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) qui ha marcat un dels protocols cineantropomètrics més importants a nivell mundial.

La ISAK va ser fundada a Glasgow, Escòcia (UK), el 20 de juliol de 1986. Ha estat l’heredera del Working Group in Kinanthropometry (IWGK), fundat en el Congrés de la FISM el 1978 al Brasil, com a membre de la ICSSPE.

Tots els esportistes han de ser mesurats escrupulosament i amb rigor, i és per això que tots els Dietistes – Nutricionistes d’ADNEEC tenim com a mínim l’acreditació ISAK de nivell I, que permet mesurar amb el perfil restringit. Així podem comparar les dades cronològicament.